Maisemauutiset 2/2014

Ympäristökorvausjärjestelmä

Tämän hetkisen tiedon mukaan ensi kaudella ne voimassa olevat sopimukset, jotka on tehty vuonna 2011 tai sen jälkeen, uusitaan uuden ohjelmakauden sopimuksiksi (eli kaikki vuonna 2011, 2012, 2013 ja 2014 tehdyt sopimukset + tietenkin hakuun pääsevät 2008 ja 2009 alkaneet sopimukset, joista on tehty vuoden jatkoja 2013 ja 2014). Jos ei halua jatkaa sopimusta, niin sopimuksesta voi myös luopua ilman maksetun tuen takaisinperintää.
Ennen vuotta 2011 tehtyjä sopimuksia jatketaan entisellään tai sopimukset muute-taan vastaamaan uuden kauden tukityyppiä, jos tuensaaja niin haluaa. Ennen vuotta 2011 tehdyistä sopimuksista ei voi luopua ohjelmakauden vaihtuessa (tämä koskee siis 20 v tai 10 v sopimuksia).

 

Uuden ohjelman sopimustyypit:

 • Kosteikkojen hoito
 • Maatalousluonnon ja monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito
 • Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
 • Alkuperäisrotujen kasvattaminen

 

Suunnittelua hyvissä ajoin

Viiden vuoden luonnon ja maiseman hoitoon liittyvät ympäristökorvaukset (vanhat erityistukisopimukset) tarvitsevat uudet suunnitelmat. Sopimuksiin tullaan edelleen tarvitsemaan suunnitelma hakemuksen liitteeksi. Myös kartat tarvitaan suunnitelman liitteeksi. Sopimuksiin esitetään kiinteitä tukitasoja, joten kustan-nuserittelyä ei enää tarvita.
Ole siis ajoissa liikkeellä ja helpota kevään 2015 ruuhkaa tilaamalla asiantuntija kartoittamaan tilan kohteet. Asiantuntija voi käydä syksyn aikana kartoittamassa alueet. Kun kohteet on valmiiksi kartoitettu, tulevan ympäristökorvauksen hake-minen on nopeampaa ja helpompaa ensi keväänä.

 

MKN Maisemapalveluitamme ovat:

Maaseutuyrittäjät, yksityiset
 • Tilakeskussuunnitelma
 • Piha– ja viheraluesuunnittelu
 • Luonnonhoidon neuvonta ja –suunnittelu
 • Konsultointikäynnit
 • Ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset suunnitelmat
Kaupungit, kunnat
 • Maatilaselvitys kaavoituksen avuksi
 • Taajamametsien ja niittyjen hoito
 • Niittyjen ja peltojen kartoitus
 • Viheraluesuunnittelu
 • Maisemaselvitys
Kylät, yhdistykset
 • Kylämaisemasuunnittelu
 • Tiemaisemasuunnittelu
 • Luonnonhoidon suunnittelu
 • Kyläkävelyt
 • Retket

Neuvontatilaisuudet, luennot, kurssit

 

Ota yhteyttä - MKN Maisemapalvelut

Varsinais-Suomi

Katri Salminen, p. 050 664 74

@proagria.fi
@maajakotitalousnaiset.fi

Satakunta

Sanna Seppälä, p. 050 590 8025

@proagria.fi
@maajakotitalousnaiset.fi

Maisemauutiset pdf-dokumenttina

Jaa

Materiaalit

Ajankohtaista

Ota yhteyttä