Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat valittu Länsi-Suomessa – palkinnot Kemiönsaareen ja Huittisiin

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset julkistivat 2.11.2021 edustajakokouksessaan alueelliset Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat 2021. Varsinais-Suomessa palkinto meni Kemiönsaareen Björkbodan ja Nivelaxin kylien asukkaille kylärannan kunnostuksesta. Satakunnassa palkittiin huittislainen Kukonharjan kyläyhdistys joenrannan maisemoinnista. Voittajia oli valitsemassa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus.
 

Kyläranta on ollut käytössä vuosisatoja

 
Kemiönsaaressa Björkboda-järven rannalla sijaitseva Nivelaxin uimaranta on ollut Björkbodan ja Nivelaxin kylien asukkaiden käytössä vuosisatoja. Alueella on monimuotoinen kalliomuodostelma, ja alueelta aukeaa kauniit näkymä yli eteläisen Björkboda-järven. Alueella on kovapohjainen kaunis hiekkauimaranta, mutta sijaintinsa takia rannan uimakäyttö ja hoito on sittemmin hiipunut ja rakenteet rapistuneet käyttökelvottomiksi.
 
Hankkeessa kunnostettiin ja rakennettiin virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet: kompostikäymälät ulkovarastoineen, pukukopit, istuinryhmiä, tulentekopaikka ja laavukatos sekä infotaulu. Polkuverkosto, laavun ympäristö ja uimaranta hiekoitettiin, lisäksi perustettiin oma parkkipaikka. Kylältä löytyi tarvittavaa osaamista rakennusalalta ja talkoisiin osallistuminen oli erittäin runsasta – talkootyötunteja kertyi yhteensä peräti 700. Suunnitelmissa on Börkboda-järven ympäristöä kiertävä kunnostettu luontopolku, jonka levähdyspaikkana uimaranta toimisi.
 
Hanke osoitti, että niin pieniä kuin suuriakin tekoja luonnon hyväksi kannattaa toteuttaa myös kylätasolla. Kylältä löytyy talkoohenkeä ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. On tullut selväksi, että kylärannalla on kunnostettuna iso kysyntä. Sen on jo menneen kesäkauden yleisömäärä osoittanut. Kunnostettuna viihtyisä ja helposti saavutettava virkistysalue lisää rannan käyttöä myös ympärivuotisesti ja antaa kyläläisille viihtyisän kohtaamispaikan, mikä lisää entisestään yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen alueella.
Rannalle saatiin käyttökelpoinen laavukatos hankkeen myötä.
 

Koko kylän projekti

 
Kukonharjan kylässä Huittisissa jokialueen kunnostus ja maisemointi aloitettiin noin neljä vuotta sitten, kun Kourajokeen tehtiin naapurikylän johdolla kunnostushanke. Hankkeen aikana rakennettiin pato ja uimapaikka, jonka jälkeen Kukonharjun kyläyhdistys on omarahoitteisesti jatkanut jokimaiseman kunnostusta muun muassa puuston raivauksen, jokipenkan muotoilun, haittakasvien häädön, luonnonkukkasten kylvön ja padon kunnostuksen ja muotoilun merkeissä.
 
Kunnostuksen myötä jokipenkka avartui ja näkymä jokeen aukeni. Pato solisee kauniisti ja uimarit pystyvät pulahtamaan kesähelteellä vilvoittelemaan. Jokipenkan muoto on nyt tasaisempi ja kasvillisuus hallinnassa. Joenrannan maisemointi on ollut koko kylän projekti. Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla ja on koko kylälle tärkeä yhteinen paikka. Kunnostus lisää joen käyttöastetta, kun esimerkiksi kylätalon tontin käyttö lisääntyy ja monipuolistuu. Myös kalaistutukset sekä kalakannan pysyminen ja sen kasvumahdollisuudet ovat lisääntyneet. Tässä kohteessa korostuukin erityisesti yhteisöllisyys ja ympäristöstä välittäminen.
 
Kukonharjan kylän jokialueen kunnostus ja maisemointi on ollut monella tavalla hyödyllinen projekti.
 

Jaa