Uudenkartanon kylässä tuotiin perinnemaisemaa esiin yhteisvoimin

Perinnemaisema esiin yhteisvoimin

Uudenkartanon kylä sai maisemanhoitohankkeen avulla vauhtia kylämaiseman kohennukseen.

Uudenkartanon kylässä tehtiin tiistaina 22.4.2014 talkoovoimin iso urakka ja pistettiin Himolankoski uuteen uskoon. Talkoot ovat osa Matka kylämaisemaan -hanketta, jossa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisemasuunnittelija Katri Salminen on kyläläisten apuna antamassa suunnitteluapua sekä organisoimassa maisemanhoitotalkoita kylämaiseman kohentamiseksi. Tarkoituksena on saada kylämaisemasta viihtyisä asukkaille ja lisätä vetovoimaisuutta kylämatkailun kehittämiseksi.

Himolankoskella on aikanaan toiminut mylly, josta 1950-luvun palon jälkeen jäljelle jäivät vain myllynkivet. Sittemmin koskella teatterilavanakin toimineen tanssilavan siirryttyä uusiin isompiin tiloihin on koski on jäänyt unholaan. Maisemanhoitotalkoilla pyritään saamaan perinnemaisema arvoiseensa asemaan.

Ennen kuin päästiin talkoovaiheeseen, pohdittiin kyläillassa ja kyläkävelyllä realistisia kohennuskohteita, jotka saataisiin talkoovoimin kuntoon. Himolankosken lisäksi suunnitteilla on myös Yläneenjoen kunnostus niin, että aikoinaan toiminut melontareitti saataisiin uudestaan avattua käyttöön.

Maisemanhoitotalkoissa huomioitiin maisema- ja virkistysarvojen lisäksi myös Yläneenjoen kalakannan säilyminen. Apuna oli Ammattiopisto Livian kalatalouden opiskelijat, jotka selvittivät joen kalakantaa ja tulevat osallistumaan Himolankosken patoaltaan ruoppaussuunnitelman tekoon.  Livian ympäristönhoitajaopiskelijat olivat puolestaan apuna raivaustöissä. 

Vinkkejä maisemanhoitotalkoisiin

  • Merkitse kaadettavat puut, ota huomioon näkymät.
  • Huolehdi turvavarustuksista sekä –etäisyyksistä.
  • Kerää puut ja oksat samansuuntaisiin kasoihin, josta ne on helpompi viedä eteenpäin.
  • Isot työkoneet nopeuttavat ja helpottavat työtä.
  • Suosi raivauksessa eri-ikäistä puustoa.
  • Muista tarvittavat luvat sekä ilmoitukset.

Himolankosken rannalta kaadettiin keväällä huonokuntoisia ja poistettiin jo kaatuneita puita sekä raivattiin alla kasvavaa vesakkoa. Kalakannan suojelemiseksi rantaan jätetään varjostavia puita sekä jokeen muodostuneet saarekkeet säästettiin, jotta veden virtaus ei muuttuisi.

 

Puut kerättiin samansuuntaisiin kasoihin, jolloin niiden kerääminen sujui nopeasti.

 

Katri Salminen, Maisemasuunnittelija
p. 050 664 74, katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi

Lisätietoa Matka kylämaisemaan -hankkeesta, joka toimii Varsinais-Suomessa Varsin Hyvä ry:n toimialueella.

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa