Vesistöt esiin, rannat kuntoon

 Vesistöt esiin, rannat kuntoon

Rannat ovat paikoitellen hävinneet näkyvistä, ja sitä myöten niiden virkistysarvo on kärsinyt. Valtakunnallinen hanke pyrkii luomaan uusia tapoja, joita yksityishenkilöt ja yhdistykset voisivat tulevaisuudessa käyttää rantojen kunnostuksessa.

Merkittävänä syynä rantojen huonoon kuntoon on maatalouden muutos, joka näkyy mm. rantaniittyjen umpeutumisena. Perinteisen karjatalouden voimakas väheneminen, vesien rehevöityminen ja ilman typpilaskeuma ovat johtaneet monien aiemmin avoimina olleiden rantojen umpeenkasvuun.  Aktiivihoitamisella voidaan kuitenkin avartaa maisemaa, hillitä ruovikoiden leviämistä, parantaa veden laatua sekä helpottaa rantojen virkistyskäyttöä.  

Järviruoko (Phragmites australis) on monivuotinen putkilokasvi, joka Suomessa kasvaa noin 1-3 metriä korkeaksi.

Järviruoko (Phragmites australis) on monivuotinen putkilokasvi, joka Suomessa kasvaa noin 1-3 metriä korkeaksi.

Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hanke on vastaus rantojen umpeutumiseen ja virkistysarvojen alentumiseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää muunneltavissa oleva toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Rantojen kunnostaminen on jaettu toimintamallia varten pienemmiksi osa-alueiksi. Näitä osa-alueita ovat mm. vesikasvien niitto, rantaniityn hoito, uimaranta ja maisemaraivaukset. Erilaisille alueille voidaan valita juuri niille sopivat kunnostuksen kohteet.

Rantoja kunnostetaan kuudella alueella

Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelmasta. Asiantuntijoiden kanssa valitut ja kyläläisten kanssa sovitut pilottialueet ovat kuudessa maakunnassa.

Varsinais-Suomi Taivassalo, Helsingin kylä
Satakunta Merikarvia, Riispyyn kylä
Etelä-Pohjanmaa Vähäkyrö, kolme kylää
Pohjois-Karjala Liperi, Riihilampi-Reilampi -alue
Pohjois-Savo Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
Häme Loppijärvi, kolme kylää

Kaikki pilottialueet ovat erilaisia ja niissä on erilaiset kunnostustarpeet. Kohteista kaksi on merenrantaa, yksi joenrantaa ja kolme järvenrantaa ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen kohteessa Taivassalossa kunnostetaan kohteesta uimaranta ja näin lisätään alueen virkistysarvoja.

 
Taivassalon ranta kaipaa kunnostusta.

Hankkeessa luodaan toimintamalli

Rantojen kunnostamiseksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta ne säilyvät osana kylän kulttuurimaisemaa ja asukkaille viihtyisinä virkistysalueina. Pilottikohteiden avulla kehitetään mallia siitä, miten rantojen kunnostusta voitaisiin suunnitella ja toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on luoda välineet, joita yksityishenkilöt, yhdistykset ja talkooporukat voisivat tulevaisuudessa hyödyntää. Hankkeen aikana etsitään vastaukset siihen, mitä eri alueita rannalla voi olla, miten rantaa lähdetään kunnostamaan ja kuinka ja mistä voidaan hakea rahoitusta.

Katri Salminen
Maisemasuunnittelija
ProAgria Länsi-Suomi / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
katri.salminen@proagria.fi / @maajakotitalousnaiset.fi
p. 050 664 74

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa