Kylämaisema kuntoon

Maaliskuussa 2011 aloitettiin kaksivuotinen maisemanhoidon ja – suunnittelun hanke. Kylämaisema kuntoon -hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Hanke on tarkoitettu Loimaan seutukunnan, Someron ja Kuusjoen seudun kylille. Hankkeessa on mukana 10 aktiivista kylää, jotka ovat sitoutuneet oman kylämaisemansa hoitoon.

Hankkeen aikana luodaan kyliin yhteistoimintaa ja aktivoidaan kyläläisiä toimimaan yhdessä oman alueensa hyväksi. Tavoitteena on myös lisätä asumisviihtyisyyttä, säilyttää kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen aikana kylissä toteutetaan:
Erityisympäristötukihakemukset
Maisemanhoitosuunnitelmat
Retket ja kylätilaisuudet
Ohjatut talkoot
Kyläkävelyt
Neuvonta


Jaa

Hanketoimijat

  • Katri Eriksson
    Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija
    Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi