VeturiVihreä

VeturiVihreä-hanke keskittyi Satakunnan rannikkokuntien Rauman, Eurajoen, Luvian, Porin ja Merikarvian alueiden hoidon järjestämiseen laiduntamalla. Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa.

Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa sellaisille alueille, jotka ovat erityisen arvokkaita luonnon tai maiseman kannalta. Myös paikkakuntalaisia pyritään innostamaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja paikallisia yhdistyksiä hyödyntämään maatalouden ympäristötuen erityistukia luonnonhoidossa.

Hoitokohteet

Laidunnusta edistetään pellon ulkopuoleisilla arvokkailla alueilla. Hoitokohteiksi valitaan maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti laidunnuksesta hyötyviä alueita. Alueiden hoitajiksi pyritään saamaan paikallisia maatiloja ja yhdistyksiä.  Jos paikallisia laiduntajia ei löydy, hankkeessa etsitään sopivia laiduntajia kauempaa maakunnasta.

Usein maisemalaidunnuksen kohteena ovat erilaiset luonnonlaitumet ja joutomaat. Tällöin pääasiallisena tavoitteena on maiseman- ja luonnonhoito.
 
Vaihtoehtoja pellon käyttöön

Viljelijällä on useita vaihtoehtoja pellon käytölle. Sadontuotanto
on edelleen tärkein pellon käytön muoto. Oppaassa käsitellään muita pellon käytön vaihtoehtojaja niiden ehtoja ja tukitasoja. Viljelijä voi valita viljelysuunnitelmaa tehdessäänhoidetun viljelemättömän pellon, viherlannoitusnurmen tai hakea pellolle erityistukisopimuksen. Vaihtoehtoja on runsaasti, joten sopivimman vaihtoehdon löytyminen on haasteellista.

Hankkeessa

  •     kartoitetaan hoitokohteet ja maanomistajien kiinnostus vuokrata kohteensa laiduntajalle
  •     avustetaan kohteiden hoidon suunnittelussa ja järjestämisessä
  •     neuvotaan hoidon rahoituksen hakemisessa

Hanke kohdistuu mm. kylien keskuksiin, maatilojen ympäristöihin, perinnebiotooppeihin, arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Toimintavuodet 2010-2013.

Laidunpankki

Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Luonnonlaitumet tarjoavat edullista rehua, ja laidunnus on samalla erinomaista ympäristön hoitoa. Maisemat avartuvat ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy.
 

Klikkaa alla olevia kuvia saadaksesi eläinkohtaista tietoa

   

Maatalouden ympäristötuen erityistuki


Yhteydenottopyyntö

Jaa