Maisemapalvelut Länsi-Suomessa

Tarjoamme maaseudun maisemanhoitoon liittyviä palveluja monipuolisesti ja kattavasti. Yhdessä ja asiantuntijuudella löydämme asiakkaan kannalta parhaat ratkaisut paremman ympäristön ja kauniimman maiseman hyväksi.

MKN Maisemapalveluitamme ovat:

Maasetuyrittäjät,  yksityiset

 • Tilakeskussuunnitelma
 • Maisemasuunnitelma
 • Luonnonhoidon neuvonta- ja suunnittelu
 • Konsultointikäynnit
 • Ympäristosopimukset

Kaupungit ja kunnat

 • Maatilaselvitys kaavoituksen avuksi
 • Taajamametsien ja niittyjen hoito
 • Niittyjen ja peltojen kartoitus
 • Viheraluesuunnittelu
 • Maisemaselvitys

Kylät, yhdistykset

 • Kylämaisemasuunnittelu
 • Tiemaisemasuunnittelu
 • Luonnonhoidon suunnittelu
 • Kyläkävelyt
 • Retket
 • Neuvontatilaisuudet, luennot, kurssit

Olemme tehneet ympäristötuen erityistukisuunnitelmia ohjelmakauden 2007 – 2013 aikana.

Suunnitelmia ovat olleet:

 • perinnebiotoopin hoito
 • luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
 • suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito.

Uudella ohjelmakaudella 2014 – 2020 erityistukien nimitys muuttui.

Perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon voi hakea korvausta myös tulevalla ohjelmakaudella. Katso linkistä asiaa uudesta ympäristökorvausjärjestelmästä. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän esitteet perustuvat  ohjelman luonnokseen. Ympäristökorvausjärjestelmästä ei ole vielä tehty päätöksiä, eli ohjelma saattaa vielä muuttua osin.

 

Ota yhteyttä!

 

Jaa

Materiaalit

Ota yhteyttä

Palvelut