Maisemapalvelut Länsi-Suomessa

Kuva: Katri Salminen

Tarjoamme maaseudun maisemanhoitoon liittyviä palveluja monipuolisesti ja kattavasti. Yhdessä ja asiantuntijuudella löydämme asiakkaan kannalta parhaat ratkaisut paremman ympäristön ja kauniimman maiseman hyväksi.

MKN Maisemapalveluitamme ovat:

Maasetuyrittäjät,  yksityiset

 • Tilakeskussuunnitelma
 • Maisemasuunnitelma
 • Luonnonhoidon neuvonta- ja suunnittelu
 • Konsultointikäynnit
 • Ympäristosopimukset

Kaupungit ja kunnat

 • Maatilaselvitys kaavoituksen avuksi
 • Taajamametsien ja niittyjen hoito
 • Niittyjen ja peltojen kartoitus
 • Viheraluesuunnittelu
 • Maisemaselvitys

Kylät, yhdistykset

 • Kylämaisemasuunnittelu
 • Tiemaisemasuunnittelu
 • Luonnonhoidon suunnittelu
 • Kyläkävelyt
 • Retket
 • Neuvontatilaisuudet, luennot, kurssit

Olemme tehneet ympäristösopimussuunnitelmia ohjelmakauden 2014-2020 aikana.

Suunnitelmia ovat olleet:

 • perinnebiotoopin hoito
 • luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
 • monivaikutteisten kosteikkojen perustaminan ja hoito

Perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon voi hakea korvausta myös tulevalla ohjelmakaudella. Katso linkistä asiaa uudesta ympäristökorvausjärjestelmästä.

 

Ota yhteyttä!

 

Jaa

Materiaalit

Ota yhteyttä

Palvelut