Ympäristösopimukset

Hyödynnä ympäristösopimusta luonnon ja maiseman hoidossa! 

 
Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin. 
 
”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 
 
Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Sopimuksia haetaan päätukihaun yhteydessä 15.6.2017 mennessä. 
 
Sopimusalueiden hoidon tulee perustua etukäteen tehtyyn suunnitelmaan. Kun teetät hoitosuunnitelman asiantuntijalla, varmistat oikean korvaustason ja teet juuri oikeita hoitotoimia. Tämä helpottaa myös vaadittavan hoitopäiväkirjan pitämistä.  
 

Palvelumme

 
Maastokäynti
 • Alueiden laajuuden määrittely
 • Kohteen ja arvojen määrittely
 • Kohteen hoitotoimien määrittely
 
Hoitosuunnitelma
 •  
 • Kohteen kuvaus
 • Hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön
 • Hoito-ohjeet lohkokohtaisesti ja aikataulu
 • Sijainti- ja suunnitelmakartat
 • Opastus hakemuksen täyttämiseen.
 
Lisäpalvelut
 
 • Neuvo 2020: Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja neuvonta
 • Pienryhmäneuvonta
 • Naapuritilojen yhteissuunnitelmat
 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut