Sosiaalinen media tarjoaa maaseudun ikääntyneille verkostoja ja virkistystä elämään

Maa- ja kotitalousnaisten Netti ohoi! -hankkeessa koulutettiin yli 2000 maaseudun ikääntyvää käyttämään sosiaalista mediaa. Maaseudun pitkät etäisyydet ja huonot liikenneyhteydet rajoittavat usein ikääntyneiden osallistumista yhteisölliseen toimintaan. Kotoa käytettävällä tietokoneella voi luoda yhteyden toisiin vaikka liikkuminen olisikin hankalaa.
 
Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia verkkoluotseja, jotka opastivat lähipiirinsä ihmisiä. Lisäksi koulutuksia järjestettiin kansalaisopistoissa ympäri Suomen.  
 
Ei koneen ole tarkoitus ihmistä korvata, mutta se tuo virkistystä ja lisämahdollisuuksia elämään, toteaa hankkeen vapaaehtoinen, verkkoluotsi Tea Väänänen.
 
Taidot toimia sosiaalisessa mediassa toivat mielekästä puuhaa päiviin. Hankkeeseen osallistuneet muun muassa oppivat, kuinka verkossa käydään keskusteluja, jaetaan tietolinkkejä ja kuvia ystäville tai pidetään yhteyttä sukulaisiin. Hankkeessa tuotetun sosiaalisen median tietopaketin voi ladata sivun alaosasta. 
 
Koulutuksiin osallistuneet oppivat toimimaan sosiaalisen median yhteisöissä ja saivat siten uusia verkostoja. Myös koulutukset ja vertaistapaamiset itsessään loivat yhteisöllisyyttä maaseudulle. 
 

Some-taidot rohkaisevat muiden verkkopalveluiden käyttöön

 
Palvelujen siirtyessä yhä enemmän internetiin, on osa väestöstä vakavasti syrjäytymisvaarassa. Koulutuksiin osallistuneet kartuttivat sosiaalisen median lisäksi myös internetin ja tietokoneen käyttötaitoja. 
 
He saivat rohkeutta käyttää muita verkosta löytyviä palveluita, kuten esimerkiksi verkkopankkia ja lääkäriaseman sähköistä ajanvarausjärjestelmää.   
 
Monilta ikääntyviltä puuttuu taitoja tai mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen toimintaan tietoyhteiskunnan jäseninä. Netti ohoi! -projekti käytti välineinä sosiaalisen median sovelluksia tarjoten mielekästä tekemistä ja oppimisen elämyksiä, summaa projektipäällikkö Saana Sandholm Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.  
 

Verkkoluotsitoiminta jää elämään

 
Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median käyttäjiksi oli Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kolmivuotinen projekti, joka päättyi toukokuussa 2014. Osa verkkoluotseista jatkaa toimintaa edelleen. 
 
Projekti toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Valtakunnallisen projektin aikana koulutettiin 150 Verkkoluotsia, jotka opastivat yhteensä 1450 henkilöä. Lisäksi kansalaisopistojen ryhmäkoulutuksissa koulutettiin 600 henkilöä. Yhteensä hankkeella tavoitettiin 2200 henkilöä. 
 
Lisätietoja Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median käyttäjiksi -hankkeesta
www.maajakotitalousnaiset.fi/nettiohoi 
 
Projektipäällikkö Saana Sandholm, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
saana.sandholm@maajakotitalousnaiset.fi 
p. 040 844 5443 
 
vs. viestintäpäällikkö Silja Nousiainen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
silja.nousiainen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 526 8475
 

Jaa