Avaimet maisemaan -hankkeessa arvokasta tietoa oman kylämaiseman hoitoon

Avaimet maisemaan -kylämaisemahanke Salossa ja Uudellamaalla on alkamassa. Hankkeeseen osallistuvat kyläyhdistykset saavat arvokasta tietoa oman kylämaiseman hoidosta ja pääsevät toteuttamaan omalle kylälleen laadittua maisemanhoitosuunnitelmaa.

Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta. Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina.

Avaimet maisemaan –hankkeeseen pääsee mukaan Ykkösakseli ry:n toiminta-alueelta (Salo, Lohja, Karkkila, Vihti) 15 innostunutta, aktiivista ja asiaan sitoutuvaa kylää tai yhdistystä.

Hankeaika on 1.11.2015-31.3.2018. Hanketta hallinnoi ProAgria Länsi-Suomi ry / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Ykkösakseli ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoa: maisemasuunnittelija Katri Salminen, 050 664 74, katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi


 

Jaa