Drone-kuvauksesta apua vieraslajien torjunnan suunnitteluun

Tervetuloa tutustumaan ilmakuvauksen hyötyihin haitallisten vieraskasvien kartoituksessa. Tapahtuma järjestetään Nautelankoskella keskiviikkona 24.6. klo 13.00 alkaen.

Päivän aikana käytetään kuvauskopteria työkaluna jättipalsamiesiintymien kartoituksessa. Kyseessä on Haitalliset vieraskasvit hallintaan -hankkeen tilaisuus. Hankkeen tarkoituksena on testatata erilaisia menetelmiä torjua haitallisia vieraskasvilajeja. Samalla lisätään alueen asukkaiden vieraslajitietoisuutta.

Vieraskasvit voivat olla haitallinen ympäristöongelma

Vieraslajit tarkoittavat kasvi-, eläin- tai sienilajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Haitalliseksi vieraslaji luokitellaan silloin, kun se menestyy uudella alueella voimakkaasti leviten ja uhkaa alueen alkuperäistä lajistoa.

Monet haitallisista vieraskasvilajeista ovat levinneet rannoille, niityille, pientareille ja lehtoihin, jotka ovat erityisen arvokkaita sekä uhanalaisia elinympäristöjä. Näissä elinympäristöissä elää myös monet uhanalaiset kasvilajit sekä niistä riippuvaiset uhanalaiset pölyttäjät. Suurikokoiset ja voimakkaasti leviävät vieraskasvit kasvavat usein nopeasti tukahduttaen alleen alueen alkuperäistä lajistoa ja heikentäen luonnon monimuotoisuutta.

Jokainen puutarhuri voi toimillaan estää haitallisten vieraslajien leviämistä

Taimia hankkiessa kannattaa suosia kotimaisia lajeja ja välttää voimakkaasti leviäviä kasveja. On hyvä varmistaa, että uusi maa-aines on seulottua ja puhdasta. Puhtaassa maa-aineksessa ei ole monivuotisten kasvien siemeniä, juuria tai espanjansiruetanan munia.

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Katri Salminen Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista antaa vinkkejä kotipuutarhaajille:

"Kitkentä- tai haravointijätettä ei saa kuljettaa oman tontin ulkopuolelle, vaan se tulee joko käsitellä omalla pihalla tai viedä jäteasemalle jatkokäsittelyä varten. Vieraskasvit on syytä kitkeä jo ennen kukintaa sekä siementämistä ja laittaa ne biojätteeseen. Jos kasvi on ehtinyt muodostaa siemeniä, kukinnot ja siemenet on kerättävä muovipussiin ja laitettava sekajätteeseen. Ole huolellinen, jotta siemeniä ei varise ympäristöön."

Lisätietoja Haitalliset vieraskasvit hallintaan -hankkeesta:

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat / MKN Maisemapalvelut
Sanna Haapala, sanna.haapala@maajakotitalousnaiset.fi p. 050 590 2085, Satakunta
Katri Salminen, katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi p. 050 664 74, Varsinais-Suomi

Jaa