Maa- ja kotitalousnaisten lahjoituksilla istutetaan puita Haitiin

Touko-kesäkuun aikana lukuisat Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset istuttivat puita ympäri Suomen. Samalla yhdistykset keräsivät yli tuhat euroa Kirkon Ulkomaanavulle. Lahjoitukset käytetään puiden istutukseen Haitissa, kuten taimien ja työkalujen hankintaan sekä ihmisten kouluttamiseen.  

Tempauksen tarkoituksena oli kiinnittää huomio puiden merkitykseen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutos koettelee erityisesti kehittyviä maita. Haitissa metsää on jäljellä enää muutama prosentti, kun vielä 1970-luvulla metsää oli 60–70 % pinta-alasta. Maa onkin erittäin haavoittuvainen sään ääri-ilmiöille, tulville ja kuivuudelle.  

Puista on paljon hyötyä

Puiden istutuksella voidaan auttaa kehittyvien maiden asukkaita monin eri tavoin. Paitsi että puut sitovat hiilidioksidia ja siten ehkäisevät ilmastonmuutosta, ne myös parantavat maanlaatua, hillitsevät eroosiota ja vähentävät aavikoitumista. Lisäksi puut viilentävät ilmastoa, sillä puista haihtuu orgaanisia yhdisteitä, jotka lisäävät pilvien muodostumista.

Puut myös tarjoavat elinkeinoja ja lisäravintoa alueen asukkaille, erityisesti naisille, kun hedelmäpuiden satoa kerätään tai puuraaka-ainetta myydään.

Taimia kouluille ja talousmetsään

Paikallisyhdistykset järjestivät puiden istuttamisen yhteydessä monipuolista ohjelmaa. Monet yhdistykset istuttivat puun koulun pihaan yhdessä lasten kanssa. Puita istutettiin myös mm. kylätalojen ja palvelutalojen pihaan. Istuttipa joku yhdistys urakalla useita satoja taimia talousmetsään!

Tempaus oli osa Maa- ja kotitalousnaisten kaksivuotista Metsästä voimaa -kampanjaa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kampanjaan osallistuneita, puunistuttajia, lahjoittajia ja tapahtumiin osallistuneita.
 

Jaa