METSO-kävely avaa silmät luonnon ihmeille

Maa- ja kotitalousnaiset kehittävät METSO-kävelyn toimintamallin. METSO-kävelyjen tavoitteena on lisätä metsäluonnon hoidon arvostusta ja METSO-ohjelman tunnettuutta.

Vuonna 2015 järjestetään kymmenen METSO-kävelyä Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa. Tervetuloa mukaan pilottikävelylle tutustumaan toimintamalliin ja metsäluonnon monimuotoisuuteen!

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa. 

Tutustutaan metsäluonnon monimuotoisuuteen

METSO on metsien luonnon vapaaehtoista turvaamista, josta saa korvauksen ja joka voi olla joko määräaikaista tai pysyvää. METSO-alueilla on erityinen merkitys metsäluonnon monimuotoisuudelle. Samalla ne tukevat alueellisia matkailuyrityksiä ja metsän virkistyskäyttöä.

Myös talousmetsistä löytyy hyvin monipuolista luontoa, jota metsänomistajat arvostavat ja hoitavat. Näiden arvojen esilletuominen on tärkeää.

METSO-kävelyiden aikana pysähdytään keskustelemaan ja tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta erilaisissa metsissä, sillä reitit kulkevat sekä suojeltujen METSO-kohteiden että talousmetsän poikki.

Samalla kun keskustellaan luonnon kehittymisestä, tuodaan esille metsänhoidon ja -suojelun erilaiset rahoitusmahdollisuudet.  

Keskustelua ja kysymyksiä syntyy kohteiden äärellä

METSO-kävelyn suunnittelu perustuu Maa- ja kotitalousnaisten Kyläkävely-tuotteen kokemuksiin. Kyläkävelyitä on järjestetty ympäri Suomen noin 500 kertaa ja osallistujia on ollut yli 6 000.

Kyläkävelyistä on opittu se, että osallistujien on helppo kysyä ja osallistua keskusteluun, kun ollaan konkreettisesti kohteiden äärellä. Yhdessä tuttujen ihmisten kanssa on myös matalampi kynnys osallistua tapahtumaan.

METSO-kävelyille kutsutaan Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistyksiä, metsäalan toimijoita ja muita metsäluonnosta kiinnostuneita. Kävelyissä METSO-asiantuntijoina toimivat Suomen metsäkeskusten ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Saatujen kokemusten perusteella METSO-kävely kehitetään pysyväksi toimintamalliksi. METSO-kävelyille tullaan pilottialueilla suunnittelemaan pysyviä reittejä, joihin on taustatiedot valmiina.

METSO-kävelyt syksyllä 2015

  • Toivakka, Oravarsaari 20.8.2015 klo 18
  • Juva 22.8.2015 klo 11.00
  • Tahko 26.8.
  • Längelmäki vko 35 (aika tarkentuu myöhemmin)  
  • Kontiolahti, Nevalan Perinnetila, 2.9., klo 10
  • Mikkeli, Otava 5.9. klo 12
  • Eno, Kokkolan erä ja matkailu, 8.9. klo 10
  • Lahti 18.9.

Kävely kestää noin 2¬–3 tuntia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset piirikeskusten maisema-asiantuntijoille (yhteystiedot alla).


 

Jaa