Uusi karttapalvelu esittelee laajan kattauksen Varsinais-Suomen retkikohteita

Mediatiedote 24.3.2021

Uusi karttapalvelu esittelee laajan kattauksen Varsinais-Suomen retkikohteita

Kuluneen vuoden poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähimatkailun suosiota ja ruuhkauttaneet retkikohteita Varsinais-Suomessakin. Uusia retkeilyideoita voi nyt etsiä uudelta Virma Kartta -sivustolta, johon on koottu jo yli 1000 maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita.

Ilmainen ja kaikille avoin, karttapohjainen Virma Kartta mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi. Kohteet ja reitit on visualisoitu kartalle ja niistä on tarjolla lisätietoa, esimerkiksi reitin pituus ja palvelujen sijainti reitin varrella. Luonnossa liikkuessaan voi myös seurata omaa sijaintiaan reitillä.

Palvelun vahvuuksina monipuolinen aineisto ja älypuhelimelle suunniteltu käyttöliittymä

Palvelu on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassakin. Virma Kartan taustalla on Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteet kokoava tietokanta. Sekä kohdetiedot, että karttapalvelun lähdekoodi ovat avoimesti saatavilla. Tämän ansiosta erilaiset toimijat voivat itse täydentää maakuntaa koskevaa aineistoa, mutta toisaalta datan pohjalta on mahdollista kehittää uusiakin sovelluksia. Varsinais-Suomen liitto ja aluetietopalvelu Lounaistieto sekä ProAgria ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat olleet mukana sisällöllisinä asiantuntijoina ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Reittien kehittäjien ja ylläpitäjien yhteistyön lisäksi suunnittelussa on huomioitu myös retkeilijöiden toiveita.
”Aloimme koota tietokantaa maakunnan kohteista ja niiden ylläpitäjistä, koska sen puute asetti haasteita luontokohteiden virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiselle. Vaikka aineistossa on vielä täydennettävää, on tietoa monivuotisen työn ansiosta koottuna jo riittävästi, jotta saatoimme nyt avata retkeilijöiden kannalta aidosti hyödyllisen karttapalvelun. Testikäyttäjiltä olemme saaneet kiittävää palautetta palvelun tarpeellisuudesta sekä aineiston kattavuudesta”, iloitsee maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaista.
 

Yritykset, kunnat ja yhdistykset mukaan täydentämään tietokantaa.

Vaikka Virma Kartan taustalla olevassa tietokannassa on jo mukava kattaus reitti- ja kohdetietoa, on palvelussa myös runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Kattavasta ja alati kasvavasta aineistosta voivat hyötyä retkeilijöiden lisäksi esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yritykset myös markkinointitarkoituksessa.
”Toivomme, että retkeilijöiden lisäksi yhä useampi kohteiden ylläpitäjä ja matkailupalveluiden tuottaja innostuu viemään tietojaan palveluun sen julkaisun myötä. Lounaistiedon kautta on saatavilla lisätietoa ja koulutusta”, toteaa verkostokoordinaattori Maiju Kähärä.
Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Lounaistiedon, Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja

Terhi Ajosenpää
maisema- ja ympäristöasiantuntija
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi ry
terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 043 825 1221

Maiju Kähärä,
verkostokoordinaattori
Lounaistieto /
Varsinais-Suomen liitto
maiju.kahara@lounaistieto.fi
puh. 040 528 7547

Tuomas Mäkilä
apulaisprofessori
Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos
tusuma@utu.fi
puh. 040 541 8955

     

       
 

 

 

Jaa