Vanhat kartat kertovat kylän historiasta

Vanhat kartat tarjoavat yllättävän paljon tietoa paikallishistoriasta.

Vanhoja karttoja käytetään monesti kaavoituksen taustaselvittelyssä, kun halutaan löytää historiallisesti arvokkaimmat kohteet. Asutuksen ulkopuolelle voidaan rajata alueet, jotka halutaan pitää avoimina. Kartat auttavat maisema-, kylä- ja kylätonttiselvityksiä tehdessä.  

Historian kerroksellisuus esiin

”Kylän maankäyttöä suunnitellessa voi lähteä ihan vanhimmista kartoista alkaen hahmottamaan alueen historiallista taustaa”, maisemasuunnittelija Katriina Koski Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista kertoo.

Kun saman alueen eri aikoina tehtyjä karttoja verrataan toisiinsa, ne laitetaan päällekkäin. Kiintopisteet kuten vanhin asutus, peltokuviot ja niityt, kirkot, maaston muodot ja vanhat tiepohjat kohdennetaan keskenään.

”Näin historian kerroksellisuus saadaan selville. Miten esimerkiksi asutus on laajentunut, miten niityt muuttuneet vähitellen pelloiksi ja miten ihmiset ovat liikkuneet kylien ja tärkeiden paikkojen väliä. Samoin havainnollistuu se, mitä nykyisestä maastosta on vaikea huomata, mutta mikä on ollut aiemmin selkeästi kiinteä osa asutusta”, Katriina Koski sanoo.  

Hämeenkosken rikas historia

”Historialliset kartat ovat meille ajankohtaisia juuri nyt, kun Hämeenkoski ja Hollola yhdistyvät vuoden vaihteessa”, pohtii päijäthämäläinen Rauni Miettinen Hämeenkosken maa- ja kotitalousseurasta. Kuntaliitoksissa yhtenä pelkona on ollut paikallisen identiteetin häviäminen, kun kylien historiaa sulautetaan suurempaan kokonaisuuteen.   

”Oman alueen arvostaminen lähtee historian tuntemisesta, siihen perusteellisesti tutustumisesta”, Miettinen toteaa. Hän innostui menneisyyden penkomisesta jo vuosia sitten. Vanhat kartat ovat tuoneet tuttuja paikkoja aivan uudessa valossa esiin.

Hämeenkoskella historiallisia karttoja on hyödynnetty myös muun muassa Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hankkeessa. Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toteuttivat hankkeen 2012 ja 2013 viidessä Päijät-Hämeen kylässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.  

”Emme oikeastaan edes ajatelleet, että kotipaikallamme on niin rikas ja ainutlaatuinen historia ennen kuin sitä Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hankkeiden myötä nostettiin esiin”, Rauni Miettinen sanoo.

Lue koko juttu historiallisista kartoista ja niiden hyödyntämisestä Hämeenkoskella Koti ja maaseutu -lehdestä 10/2015.

Voit ostaa lehden irtonumeron täältä.

Tai tilata lehden kotiisi täältä.

Teksti ja kuvat Maija Kyrö
Alkuperäisestä tekstistä nettisivuille lyhentänyt Silja Varjonen
 

Jaa

Artikkelit