Vuoden Niityn lumo maisematekopalkinnot Luistarin kedolle Euran Kauttuaan ja Lenholman haalle Paraisille

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset julkistivat 13.10.2020 edustajakokouksessaan alueelliset Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat. Satakunnassa voiton vei Euran kunta Kauttualla sijaitsevalla Luistarin kedolla ja Varsinais-Suomessa Niklas Reuter Paraisilla sijaitsevalla Lenholman haalla. Voittajia oli valitsemassa alueellinen asiantuntijaraati.

Luistarin keto on merkittävä muinaisjäännösalue ja yksi Suomen eniten tutkituista arkeologisista kohteista

Raatilaisten kommentteja Luistarin kedosta:
- Luistarin keto on hieno esimerkki kunnan tekemästä maisemanhoitotyöstä, toteaa Eriika Lundström Perinnemaisemayhdistyksestä.
- Pitkäkestoinen laidunnus arvokkaalla muinaisjäännösalueella, jossa kunta päätoimijana. Yhteistyötä on vuosien kuluessa tehty monien toimijoiden kanssa. Luistarista on tullut Kauttualla keskeinen paikka, jossa ympäristön lapset käyvät kesällä katsomassa lampaita ja jossa matkailijat voivat tutustua Euran esihistoriaan. Ohitse kulkeville ja ajaville alue näyttäytyy hienona ketomaisena alueena aivan Euran keskustan tuntumassa. Muinaisjäännöstyyppinä hankalasti hoidettava ja esiteltävä ruumiskalmisto, josta ei juuri ole maan pinnalle näkyviä merkkejä, on Luistarissa saatu esille kekseliäästi. Hieno esimerkki siitä, miten muinaisjäännöstä, maisemaa ja luonnonarvoja voidaan hoitaa ja vaalia samalla kertaa, perustelee valintaa Leena Koivisto Satakunnan Museosta.

Lenholman haka on monimuotoinen laidunalue

Lenholman haka on Paraisilla sijaitseva monimuotoinen ja mosaiikkimainen laidunalue, jossa vuorottelevat hakamaat ja erilaiset niittykuviot. Alue on ollut vuosikymmeniä laidunnuksessa. Alue koostuu useista niittykuvioista ja järeiden tammi- ja lehmusten valtaamista lehdoista, lehtomaisista puustoisista perinnebiotoopeista, hakakuvioista, katajakedoista, metsälaidunalueista, peltosaarekkeista, kuivista lajirikkaista paahderinteistä, peltosaarekkeista, ja avoimista merenlahden rantalaitumista. Lenholman haka on inventoitu arvokas perinnebiotooppi, luonnonsuojelualue, Lenholmenin suojelualue.

Raatilaisten kommentteja Lenholmasta:
- Lenholman haka on tunnettavuudeltaan aivan omassa luokassaan. Alue on luontoarvoiltaan, maisemallisesti ja esteettisesti huippukohde. Liittyy saariston rengastiehen, jolloin tukee myös matkailullisia tarpeita. Kohteesta saa helposti markkinoitavan luontokohteen, joka on helposti saavutettavissa pohtii Eija Mutila Satakunnan ELY-keskuksesta.

- Monimuotoinen ja erittäin monimuotoisesti eri kasvupaikkoja. Monen eri tahon hoidossa, yhteistyötä, talkoita, yhteisöllisyyttä ja pitkät perinteet. Suunnitelmia myös jatkosta, sitoutuneisuus. Kohteessa opastus, merkitty reitti, lintutorni perustelee valintaa Heli Nukki Porin kaupungilta.

Kuva: Riitta-Liisa Pettersson

Kunniamaininnat Niityn lumo maisemateossa Maskuun ja Poriin

Useasta perinnebiotooppityypistä koostuva Mäksmäen kulttuurimaisema nappasi Varsinais-Suomen alueella kunniamaininnan. Alue on inventoitu arvokas perinnebiotooppi. Paahteisilla töyräillä ja kallioilla on runsaslajisia ketoja, alavammilta paikoilta löytyy tuoreen niityn kasvillisuutta. Leimaa antavia ovat vanhan kulttuurin seuralaislajit, kuten sikoangervo, ahde- ja mäkikaura sekä tyypilliset ketolajit, kuten ketoneilikka, mäkitervakko ja keltamatara. Alueella on myös runsas hyönteis- ja lintulajisto, maatalousympäristön linnuista on havaittu kottarainen, pensas- ja kivitasku, pikkulepinkäinen ja tuulihaukka. Alue on vuokrattu Maskun kunnalta SLL Hirvijokilaaksolle aluetta laiduntaa eläintenomistaja Olli Suominen. Kommentti raadilta kunniamainintaa varten oli mm. lumo- ja kulttuuriarvoilta hieno kohde. Pitkäjänteistä hoitoaja myös yhteisöllisyyttä.

Satakunnan kunniamaininta menee tänä vuonna Poriin Katriina Lehtohalmeelle, kohde on vanha pihaniitty Tuorin kartanon vanhan torpan pihalla. Torpan pihapiiri, jossa olemassa olevaa niittyä on elvytetty juuri oikeilla toimenpiteillä. Hienoa, että olemassa olevan niityn arvo on havaittu, oli yhden raatilaisen kommentti.

Yhteensä kilpailuun osallistui Satakunnan puolella kuusi ehdokasta ja Varsinais-Suomen puolella yhdeksän ehdokasta.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan raadissa olivat Eriika Lundström (Perinnemaisemayhdistys), Maria Louna-Korteniemi (Turun Yliopisto), Leena Lehtomaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Eija Mutila (Satakunnan ELY-keskus), Leena Koivisto (Satakunnan museo), Heli Nukki (Porin kaupunki).

Lisätietoja
Euran Luistari
Sirpa Wahlqvist p.  044 4224825
sirpa.wahlqvist@eura.fi
Lenholman haka
Niklas Reuter p. 0505348501
niklas.reuter@elisanet.fi

Satakunta
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Sanna Haapala, puh. 050 590 2085
sanna.haapala@maajakotitalousnaiset.fi

Varsinais-Suomi
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Katri Salminen, puh. 050 664 74
katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

 

Jaa