Tilusjärjestely-, maisemanhoito- ja vesiensuojeluhanke

Tilusjärjestely-, maisemanhoito- ja vesiensuojeluhankkeen tavoitteena on edistää tilusjärjestelyjen liikkeellelähtöä Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi tavoitteena on edistää kuivatuksen, vesiensuojelun ja maisemanhoidon huomioon ottamista tilusjärjestelyn yhtedessä.
 
Kaksivuotisen (2013-2014) hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan-Satakunnan Maanmittauslaitos sekä ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi.
 

Tilusjärjestely

 
  • Tiedotustilaisuuksissa esitellään kohdealueen tilusrakennetta ja keinoja sen parantamiseksi uudella kustannustehokkaalla tavalla.
 

Vesiensuojelu

 
  • Hankkeessa järjestetään koulutusta ja retkiä peruskuivatuksen hyödyistä, tekniikasta, suunnittelusta ja rahoitusmahdollisuuksista. Ymmärtämystä viljelymenetelmien ja -tekniikoiden vaikutuksesta ympäristöön lisätään
 

Maisemanhoito

 
  • Hankkeessa kartoitetaan maisemanhoidollisia ja vesiensuojelullisia kohteita ja valmistellaan luonnonhoidon suunnitelmia
  • tiedotetaan viljelijöille maisemallisesti ja vesiensuojelullisesti arvokkaista ja merkityksellisistä alueista

Yhteyshenkilöt:

Vesiensuojelu- ja maisemanhoito-osio

ProAgria Länsi-Suomi
Sanna Seppälä p. 050 5902 085
sanna.seppala@proagria.fi

Tilusjärjestelyosio

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto
Timo Laitinen p. 040 8011 296
timo.laitinen@maanmittauslaitos.fi

ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Suomen Salaojakeskus
Janne Pulkka p.050 553 9554
janne.pulkka@proagria.fi

 

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa