YritysMASVA-hanke

Hankkeen kuva: Essi Jokela
Maaseudun Asiakasvastaava- eli MASVA-hankkeen tavoitteena on tukea Satakunnan maaseutualueiden yrittäjyyttä mm. tarjoamalla pienyrittäjille maksutonta yritysneuvontaa. ProAgria Länsi-Suomen yritysneuvojat auttavat tiedonhaussa, selvittävät rahoitusmahdollisuuksia sekä arvioivat suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja riskejä.
 
Lisäksi tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa maaseutualueiden yritysten kouluttamis- ja kehittämistarpeista sekä järjestää erilaisia teemapäiviä ja tiedotustilaisuuksia.
 
ProAgria Länsi-Suomi toimii tiiviissä yhteistyössä muiden paikallisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. YritysMASVA-hanketta rahoittavat Satakunnan ELY-keskus EU:n maaseudun kehittämisrahastosta sekä paikalliset elinkeinoyhtiöt ja kunnat.
 
Tutustu hankkeen "Kipinää maaseudun elinkeinoelämään" -sivustoon.
 
Lisätietoja: Anne Heikintalo (yhteystiedot hanke-esittelyn alla)
 
 

Yhteydenottopyyntö

Jaa