Katri Eriksson

Toimin maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijana ProAgria Länsi-Suomen MKN maisemapalveluissa. Työhöni kuuluvat asiantuntijatehtävät luonnon hoitoon liittyvien selvitysten, suunnitelmien ja inventointien parissa. Perinteisen maaseutumaiseman rinnalle on tullut uusi työkenttä kuntien avoimien viheralueiden eli maisemapeltojen ja niittyjen parissa. Työskentelen myös maaseudun kehittämishankkeissa ja koulutukset ja luennot ovat osa työtäni. Suunnittelutöissä käytän ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaa. 

Palveluni on suunnattu maaseutuyrityksille, julkisyhteisöille, yhdistyksille ja yksityisille.

Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi (AMK) ja metsätalousinsinööri (AMK). Olen kouluttautunut töiden ohessa maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijaksi.

Toimin Neuvo 2020 - maatilojen neuvontajärjestelmän asiantuntijana seuraavissa asioissa: ympäristö.

Tapahtumat

Hankkeet

Blogikirjoitukset