Matka kylämaisemaan

Hanketietoa

Matka kylämaisemaan -hanke on kohdennettu Varsin Hyvä ry:n toimialueen asukkaille yhdistyksille ja yrityksille. Hankkeen aikana luodaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailulle tekemällä maisemasta ja luonnosta monipuolinen vetovoimatekijä. Sen aikana toteutetaan muun muassa kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia, kyläpolkujen suunnittelua ja ollaan mukana ideoimassa vuosittaisia kylätapahtumia. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina.

Hankkeen toteutusaika on 10.9.2012–31.12.2014

Hankealue koostuu Varsin Hyvä Leader-toimintaryhmän alueesta: Kaarinasta ent. Piikkiön alue ja Kuusiston saari, Lieto, Masku (Askainen, Lemu), Nousiainen, Paimio, Rusko (Vahto), Sauvo, Naantalista Luonnonmaan saari ja Livonsaari, Turusta Maarian ja Paattisten maaseutualueet ja Pöytyästä entinen Yläneen alue.

Jaa

Hanketoimijat

  • Katri Eriksson
    Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija
    Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi

Palvelut