Maisemalaiduntaminen -opas

Hyvinvoivat, laiduntavat eläimet ovat tärkeä osa tuottavaa maaseutua ja elävää maaseutumaisemaa. Näkymä laitumella käyskentelevistä eläimistä tuottaa meille mielihyvää ja rauhoittaa mieltä. Maaseudulla laiduneläimet ovat melko perinteinen näky, mutta eläimiä kaivataan myös taajamiin maisemanhoitajiksi.

Maisemalaiduntaminen on varsin palkitsevaa toimintaa.

  • Eläimet ovat tehokkaita, mutta samalla ympäristöystävällisiä luonnon- ja maisemanhoitajia.
  • Laiduntaminen säilyttää maisemat avoimina ja edistää luonnon monimuotoisuutta kasvien, hyönteisten, perhosten ja lintujen lisääntymisen myötä.
  • Kaunis, hoidettu maisema on osa viihtyisää asuinympäristöä. Se ilahduttaa ohikulkijaa ja antaa hyvän kuvan alueen maaseutuyrityksistä.

Maisemalaiduntamisesta on saatu hyviä kokemuksia jo ympäri maata, ja tavoitteena onkin saada laidunyhteistyö leviämään yhä laajemmalti. Maisemalaiduntaminen -oppaaseen on myös koottu esimerkkejä erityyppisistä maisemalaidunnuskohteista, antamaan uusia ajatuksia maisemalaiduntamisen mahdollisuuksista.

Maisemalaiduntaminen -opas

Jaa