Maiseman tuotteistaminen

Kuva. Auli Hirvonen

Maiseman tuotteistamisessa kehitetään yrityksen maisemaan liittyvistä ominaisuuksista myytäviä palveluja.

Suunnittelussa lähdetään liikkeelle paikan erityispiirteistä. Suunnitelmassa selvitetään alueen historia ja tarinat sekä maiseman vahvuudet ja ominaispiirteet. Tärkeänä osana suunnitelmaa ovat maiseman ja luonnon hyvinvointivaikutukset sekä asiakkaiden tarpeet.

Suunnitelmassa käsitellään esimerkiksi

  • maiseman kokeminen moniaistisesti
  • maiseman tarinoiden antamat mahdollisuudet
  • reitistöjen ja elämyskohteiden suunnittelu ja toteuttaminen
  • erilaisten toimintojen alueet maisemassa
  • kustannukset.

Maisemalle rakennetaan tarina ja maiseman toimintakartta. Siinä kartoitetaan mahdollisia reittejä ja näkymiä sekä suunnitellaan toimintojen sijoittamista. Maisema voidaan yhdistää myös osaksi yrityksen muita palveluja.

Maa- ja kotitalousnaisten maisemasuunnittelijat ja yritysasiantuntijat auttavat kehittämään maiseman osaksi yrityksen liiketoimintaa.

Jaa