Puusta laudaksi

Suomessa on yli 250 sahaa, jotka valmistavat laadukasta sahatavaraa.  Sahat sijaitsevat siellä, missä metsät ovat. Vieraillaan sahalla katsomassa, mihin puu metsästä menee!

Metsillä on taloudellista arvoa vain, jos niitä hyödynnetään. Ilman sahoja puut lahoaisivat paikalleen ja metsiemme arvo putoaisi merkittävästi. Sahateollisuus on metsäteollisuutemme vanhin toimiala.
Suomessa sahataan lähes yksinomaan havupuuta, mäntyä ja kuusta. Itsenäinen suomalainen saha on tärkeä paikkakunnalleen. Sahat tekevät puukauppaa metsänomistajien kanssa, työllistävät, ostavat palveluja ja palvelevat itse alueen yrityksiä.

Vieraillaan sahalla katsomassa, mitä puusta tehdään ja miten puu muuttuu laudaksi

  • Kysykää tuntemaltanne sahanomistajalta toiminnan esittely tai
  • Menkää sivuille www.metsateollisuus.fi/jasenet. Valitkaa kunta, valitkaa toimialaksi Sahatavara ja jalosteet tai
  • Menkää sivuille www.suomensahat.fi/yhteystiedot, > jäsenet > jäsenet kartalle.
  • Ottakaa mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen edustaja, kertomaan puun matkasta sahalle.
  • Jos saha on iso, mukaan voi kutsua muita yhdistyksiä seuraksi.

Jaa