Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa

Rahoitus

Pienyritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksista löytyy tietoa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) valtakunnallisilta sivuilta, joilta pääsee myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuille. ELY-keskukset voivat olla mukana rahoittamassa matkailuyrittäjien ja matkailuyritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoitus on harkinnanvaraista avustusta tai joskus myös lainaa. Mukana on usein Euroopan Unionin rahoitusta.

Tietoa yritystoiminnan rahoituslähteistä on koottu www.rahoituskone.fi -sivustolle.

Matkailun kehittämishankkeita rahoitetaan pääosin Euroopan Unionin rahastoihin liittyvien ohjelmien kautta. Kauden 2014-2020 ohjelmat käynnistyvät vuosien 2014-15 aikana. Tietoa ja ohjeita hakijoille ja hankkeiden toteuttajille löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton sivuilta.

Matkailun kehittäminen liittyy lähes kaikkien ministeriöiden toimialaan, joten rahoitusmahdollisuuksia löytyy monien eri ohjelmien kautta: maa- ja metsätalousministeriö -> maaseutumatkailu, opetus- ja kulttuuriministeriö -> matkailualan koulutus ja kulttuurin kytkentä matkailuun, työ- ja elinkeinoministeriö -> matkailu elinkeinoalana ja työllistäjänä, ympäristöministeriö -> ympäristön ja maiseman kytkentä matkailuun, liikenne- ja viestintäministeriö -> portaalit ja Suomen saavutettavuus, puolustusministeriö -> matkailjoiden liikkuvuus

Rakennusperinnön hoito, ympäristön hoito ja ympäristönsuojelun edistäminen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja ympäristöministeriö myöntävät avustuksiä näihin tarkoituksiin.

Maaseudun ja saariston Leader-ryhmät

Leader-ryhmät tukevat paikallisten asukkaiden ja pienyritysten omaa kehittämistyötä myöntämällä investointi- ja kehittämishankkeisiin rahoitusta. Ryhmien toiminnanjohtajat ja hankeneuvojat neuvovat hankesuunnittelussa ja auttavat rahoituksen haku- ja maksamisprosesseissa.  Ryhmät toteuttavat maaseutuohjelmaa ja omia paikallisia kehittämisohjelmiaan. Varsinais-Suomessa toimivat seuraavat ryhmät:

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut