Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito

Kuva: Katri Salminen

Suojavyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesiin eroosioherkiltä ja kaltevilta tai toistuvasti tulvan alle jääviltä viljelyksessä olevilta rantapelloilta sekä pelloilta, jotka sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla. Lisäksi suojavyöhykkeen tarkoituksena on suojavyöhykkeeksi muodostetun peltolohkon maan ravinnemäärää, parantaa maan rakennetta, tasapainottaa vesistöjen hydrologiaa, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista- ja kalataloutta. Suojavyöhykkeellä vähennetään myös hiilidioksidipäästöjä estämällä maan orgaanisten hiilivarantojen kulumista ja edistämällä hiilen sitoutumista maaperään.

Maatalouden ympäristötuen pakolliset perustoimenpiteet jo edellyttävät, että valtaojien varsilla sijaitseville peltolohkoille jätetään vähintään yhden metrin levyinen monivuotisen kasvillisuuden peittämä piennar. Valtaojaa suurempien vesiuomien varsilla oleville peltolohkoille sekä lampien, järvien ja talousvesikaivojen ympärillä ja merenrannalla sijaitseville peltolohkoille on jätettävä vähintään keskimäärin kolmen metrin levyiset monivuotisen nurmi-, heinä- ja niittykasvillisuuden peittämät suojakaistat. Mikäli pelto viettää jyrkästi vesistöön tai valtaojaan, kärsii toistuvasti vettymishaitoista tai tulvista, voi olla hyödyllistä perustaa pellolle vähintään keskimäärin 15 metriä leveä suojavyöhyke.  Suojavyöhykkeen voi perustaa myös luokitellulla pohjavesialueella sijaitsevalle pellolle.
 

Jaa