Vaihtoehtoja pellon käyttöön

Kuva: Katri Salminen

Viljelijällä on useita vaihtoehtoja pellon käytölle. Sadontuotanto on edelleen tärkein pellon käytön muoto. Vaihtoehtoja pellon käyttöön -oppaassa käsitellään muita pellon käytön vaihtoehtoja ja niiden ehtoja ja tukitasoja. Viljelijä voi valita viljelysuunnitelmaa tehdessään hoidetun viljelemättömän pellon, viherlannoitusnurmen tai hakea pellolle erityistukisopimuksen. Vapaaehtoinen kesannointi on edelleen mahdollista, mutta ympäristötukea maksetaan vain luonnonhoitopelloille. Näitä ovat monivuotiset nurmipellot ja monimuotoisuuspellot. Vaihtoehtoja on runsaasti, joten sopivimman vaihtoehdon löytyminen on haasteellista.

Sekä viljelijä että maatalousympäristö hyötyvät peltoalasta, joka on kasvipeitteinen koko vuoden. Viljelylle vaihtoehtoiset pellon käytön muodot voivat olla myös taloudellisesti kannattavia. Pellon käytön erilaiset vaihtoehdot parantavat peltomaan kasvukuntoa ja vähentävät ravinnekuormitusta. Niiden avulla hoidetaan myös maaseutuympäristön luontoa ja suojellaan vesistöjä. Luonnonhoitopelloista hyötyvät erityisesti maatalousympäristön linnut ja riistaeläimet. Vaihtoehdot perustuvat ohjelmakauden 2007 – 2013 ympäristötuen sitoumusehtoihin ja erityistukien sopimusehtoihin.

Pellon käytön mahdollisuuksia -oppaan voi ladata suomenkielisenä tästä ja ruotsinkielisenä tästä.

Jaa