Varsinais-Suomi: Taivassalo

Kuva: Katri Salminen
Taivassalo sijaitsee Varsinais-Suomessa, Saaristomeren rannalla. Helsingin kylä sijaitsee Taivas-salon luoteisosassa, aivan meren rannalla. Taivassalo on vilkas kesäinen kunta Turun saaristossa, jonka alueella on yli 181 saarta ja merenrantaa 304 km. 
 
Hankkeessa laadittiin Helsingin kylän uimarannan kunnostussuunnitelma, jonka sisältönä on uimarannan kunnostus ml. ruoppaus, vanhojen louhoskivikasojen maisemointi ruoppausmassoilla, parkkipaikkojen laajentaminen, laiturirannan kunnostus, uimakoppien rakentaminen, saunamökin perustusten korjaus, nuotio- ja oleskelupaikan perustaminen, alueen raivaus ja siistiminen sekä opastuksen järjestäminen. 
 
Lähialueelle linjattiin yhden kilometrin mittainen luontopolku. Luontopolkua varten kerättiin historiatietoa ja kuva-aineistoa alueen yli 100 vuotta vanhasta graniitinlouhintahistoriasta ja laadittiin niiden pohjalta neljä luontopolkutaulua. Lisäksi suunniteltiin infotaulun sisältö. Uima- ja laiturirannoille tilattiin ruoppaus- ja niittosuunnitelma Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä. Vanhan saunamökin perustusten korjaamista varten laadittiin kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio ProAgria Länsi-Suomen rakennussuunnittelupalveluista. 
 
Osana Rannat kuntoon -hanketta Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset tilasivat Valonialta esityksen yleisimmistä vesikasveista sekä niiden poistotavoista. Esityksestä on tehty pdf-tiedostosto, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä. Esityksen voit katsoa ja ladata täältä.
 

Investointihanke haettiin Leaderista

 
Kunnostustöiden toteuttamista varten tehtiin rahoitushakemus maaseudun kehittämisohjelman yleishyödylliseksi investointihankkeeksi Varsin Hyvä Leader ry:lle. Investointien toteutusta varten haettiin lupa Taivassalon kunnan tekniseltä lautakunnalta. Maanmittauslaitokselta haettiin alueen vuokrasopimuksen kirjaamista erityisenä oikeutena kiinteistörekisteriin. Varsin Hyvän myönteinen päätös saatiin 22.9.2016. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lopullista päätöstä hankkeen rahoittamisesta ei ole saatu Rannat kuntoon –hankkeen aikana. 
 
Suunnitelmat ja hakemukset laadittiin yhteistyössä Helsingin kyläyhdistyksen ja kyläläisten kanssa. Kyläläisille järjestettiin kyläilta heinäkuussa 2015, jossa kerättiin tarpeita ja toiveita alueen kunnostamiselle. Kyläyhdistyksen johtokunnan ja hankkeen työryhmän palavereissa käsiteltiin toimenpide-ehdotuksia ja budjettia sekä töiden käytännön toteutusta. Suunnitelmaluonnokset ja luontopolkuaineistot esiteltiin kyläläisille avoimella kyläkävelyllä heinäkuussa 2016 ja kerättiin palaute suunnitelmien viimeistelyä varten.  Työryhmä kokoontui kaksi kertaa paikan päällä Helsingin rannassa ja lisäksi se kommentoi suunnitelmia ja rahoitushakemusta sähköpostitse. 
 
Investointihanke käynnistettiin omalla riskillä Leader-ryhmän myönteisen päätöksen jälkeen ruoppaus- ja niittonäytöksellä syyskuussa 2016. Ruoppaustyöstä lähetettiin tarjouspyynnöt alueen urakoitsijoille. Niittonäytös tilattiin toteutettavaksi paikalliselta urakoitsijalta, koska hänellä oli työhön sopiva laitteisto ja järviruokoa hyödyntäviä tuotteita eikä muita vastaavia urakoitsijoita ollut lähialueelta tiedossa.  Ruoppaus- ja niittotyöstä tehtiin ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen niin, että niittotyötä jatketaan myös tulevina kesinä. Näytöksessä kerrottiin hyvistä ruoppaus- ja niittokäytännöistä, ja tuotiin erityisesti esille ruovikon ja muun vesikasvien niittoa ympäristöystävällisenä ja kevyempänä hoitokeinona ruoppaukseen verrattuna. Näytöksessä oli mukana ELY-keskuksen ruoppausten ja niittotöiden valvonnasta vastaava asiantuntija. Näytöksessä oli 70 kävijää kylän ja lähikuntien yhdistyksistä ja rannan omistajista ja se sai hyvää näkyvyyttä mediassa.
 
Helsingin rannan lähialueelle laadittiin yleissuunnitelma maatalouden vesien- ja luonnonhoitoon soveltuvista potentiaalisista kohteista (suojavyöhykkeet, kosteikot, rantaniityt). Suunnitelman kohteet eivät velvoita maanomistajia toimenpiteisiin. Tietoa suunnitelmasta jaettiin maaseutusihteerin kautta. 
 
Varsinais-Suomen liiton kestävän kehityksen organisaatio Valonialta tilattiin vesikasvien ekologiaa ja liiallisten esiintymien poistomenetelmiä esittelevä koulutusaineisto. Aineistoa voidaan hyödyntää jatkossa erilaisissa tilaisuuksissa ja neuvontatyössä.
 
Rantojen hoitoon liittyvää neuvontaa annettiin puhelimitse lähialueen yhdistyksille ja rantojen hoidosta kiinnostuneille yksityishenkilöille. Yhteistyötä tehtiin urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa mm. vesikasvien niittolaitteiston kehittämiseen ja niittomassan hyödyntämiseen liittyen. Vesien- ja rantojen hoidon yhteistyötarpeita ja jatkotyötä suunniteltiin yhdessä mm. Valonian, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ruokopelto hankkeen kanssa.  Järviruo’on hyö-tykäyttöä esiteltiin Maaseutuohjelman seurantakomitealle.  
 
 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut